Select Page
Read Introduction to Philippians Telugu

 

నేను వచ్చి మిమ్మును చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒక్క భావముతో సువార్త విశ్వాసపక్షమున పోరాడుచు, ఏక మనస్సుగలవారై నిలిచియున్నారని నేను మిమ్మునుగూర్చి వినులాగున, మీరు క్రీస్తు సువార్తకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించుడి.

 

మొదటి పదబంధంలో పౌలు సువార్తకు మరియు మనం ఎలా జీవిస్తున్నానో దాని మధ్య పరస్పర సంబంధం ఉందని పేర్కొన్నాడు. ఇప్పుడు అతను ఆ విషయాన్ని విస్తరించాడు.

నేను వచ్చి మిమ్మును చూచినను, రాకపోయినను, …నేను మిమ్మునుగూర్చి వినులాగున “

26 వ వచనంలో పౌలు జైలు నుండి విడుదల అవుతాడని మరియు వారిని చూడటానికి వస్తానని చెప్పాడు. ” రాకపోయినను ” అని చెప్పడం ద్వారా, అతను జైలు నుండి విడుదల కానున్నట్లు తనకు తెలియదని చూపించాడు. ఏదేమైనా, అతను సమాజం యొక్క ఆధ్యాత్మిక క్రియాశీలత గురించి వినాలనుకున్నాడు. అతను ఎలా కలిసిపోతున్నాడో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు.

అందరును ఒక్క భావముతో సువార్త విశ్వాసపక్షమున పోరాడుచు.”

విశ్వాసులు ఒకే భావముతో ఉంటే, వారు క్రీస్తు కారణాన్ని మరింత పెంచుతారు. పరిచర్య యొక్క దిశ గురించి సంఘము వివిధ మనస్సులతో ఉంటే, పరిచర్య యొక్క శక్తి పలచనవుతుంది.  సువార్త యొక్క క్రియాశీలతను వెలిగించే ఫ్యూజ్ బయటకు వెళ్తుంది. ” కలిసి పనిచేయడం ”రోమన్ యాంఫిథియేటర్ నుండి తీసుకోబడింది. ఇది వారి ప్రాణాల కోసం పోరాట పోరాటంలో బందీలుగా ఉపయోగించబడింది. దీనిని యుద్ధంలో వ్యూహాత్మక ఫ్రంట్ అని పిలుస్తారు. నమ్మినవాడు విభజన శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాడు. సంఘము యొక్క ఐక్యతను ఉంచడం గ్లాడియేటర్ పోరాటం. దీని అర్థం సంఘము యొక్క జీవితం లేదా మరణం.

సువార్త విశ్వాసం కోసం “కలిసి పోరాడటానికి” మనం ఐక్యంగా ఉండాలి. పక్కపక్కనే పోరాడటానికి, నమ్మకం మరియు సహకారం ముఖ్యం. “సువార్త విశ్వాసం” కోసం కలిసి పోరాడటం బలమైన సంఘముయొక్క పునాది.

ఏక మనస్సుగలవారై నిలిచియున్నారని,”

అతను వినాలనుకున్న మొదటి విషయం ఇది; అతను వారి సంబంధాలలో స్థిరత్వం గురించి వినాలని ఆరాటపడ్డాడు. ఇదే పదం 4: 1 లో మళ్ళీ కనిపిస్తుంది: “. . . కాబట్టి ప్రభువునందు స్తిరులైఉండుడి. ” ఆ సందర్భంలో పౌలు యుయోడియా మరియు సుంటుకే వల్ల కలిగే విభజన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సంబంధాలలో స్థిరత్వం లేకుండా ఏ పరిచర్య ముందుకు సాగదు. ఫిలిప్పీయులు తమ సహవాసములో సామరస్యాన్ని కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. వారు ప్రసిద్ధ మాసిడోనియన్ ఫలాంక్స్ లాగా వేగంగా నిలబడాలి.

మానవ సంబంధాల ఇతివృత్తం ఉపదేశంలో పంటలు పండిస్తుంది. ఈ రోజు సంఘములు మరియు క్రైస్తవ సంస్థలలో ఇది ఒక సమస్య. చాలామంది క్రైస్తవులు క్రీస్తు శరీరంలో పరస్పర సంబంధం లేదా బాధ్యతలు లేనట్లుగా వ్యవహరిస్తారు. కానీ స్వర్గం యొక్క కాలనీగా, మనము చేస్తాము.

“ఒకే ఆత్మ” అంటే ఆత్మ యొక్క ఐక్యతను కలపడం మరియు కలపడం. మన “ఆత్మ” మనకు ఐక్యత పట్ల వైఖరిని ఇస్తుంది. యేసు క్రీస్తు సంఘము అంతర్గత శత్రుత్వం మరియు అసంతృప్తితో బలహీనపడుతుంది.

సూత్రం:

విశ్వాసి ఐక్యత కోసం తన మైదానంలో నిలబడాలి ఎందుకంటే ఇది సువార్తను ముందుకు తీసుకురావడానికి ఒక ఆధారం.

అన్వయము:

విశ్వాసి ఐక్యత కోసం తన మైదానంలో నిలబడాలి ఎందుకంటే ఇది సువార్తను ముందుకు తీసుకురావడానికి ఒక ఆధారం. సువార్త ప్రమాదంలో ఉంది.

విభజించి జయించడమే అపవాది యొక్క వ్యూహం. క్రైస్తవులు కలిసి రాకపోవడం వల్ల సంఘములు పనికిరావు. మీరు చిన్న లేదా పెద్ద సమూహంలో ఉన్నా, విభేదంలో భాగమేనా? సువార్తను మరింత పెంచడానికి మీరు ఇతరులతో కలిసి పోరాడుతున్నారా?

Share