Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians Telugu

 

దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు ఉగ్రతనుండి మనలను తప్పించుచున్న ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచ్చునని యెదురు చూచుటకును,

 

ఆయన కుమారుడైన యేసు

మన నిరీక్షణ యేసే. ఇక్కడ ఉపయోగించిన నామము  “యేసు” ఇది ఆయన యొక్క  మానవ పేరు. వారు మెస్సయ్య క్రీస్తు కోసం ఎదురు చూశారు. అతను మన జీవితానికి కేంద్రం మరియు పరిధి. మన నిరీక్షణ కేంద్రానికి చేరుకునే ఆ అద్భుతమైన రోజు కోసం మనము ఓపికగా ఎదురుచూస్తాము.

సూత్రం:

యేసు మన జీవితానికి కేంద్రం మరియు పరిధి.

అన్వయము :

నా భార్య షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఖర్చులను పోల్చడానికి ఇష్టపడుతుంది. కొన్నిసార్లు నేను ఆమెను దుకాణానికి తీసుకెళ్ళి కారులో వేచి ఉంటాను. కొన్ని సమయాల్లో, నేను ఓపికగా వేచి ఉంటాను మరియు కొన్నిసార్లు నేను చేయను! ఓపికగా వేచి ఉండటానికి మరియు వేచి ఉండటానికి తేడా ఉంది. ప్రభువు కోసం మనం ఓపికగా వేచి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. మనలో కొందరు 60, 70, 80 సంవత్సరాలు వేచి ఉంటారు. ఒక రోజు మనం చివరకు ఆయనను ముఖాముఖిగా కలుస్తాము. ఓహ్, అది ఎంత అద్భుతమైన  రోజు అవుతుంది!

” దేవునియందలి ప్రేమయు క్రీస్తు చూపిన ఓర్పును మీకు కలుగునట్లు ప్రభువు మీ హృదయములను ప్రేరేపించును గాక. ” (2 థెస్సలొనీకయులు 3: 5).

Share