Select Page
Read Introduction to Colossians Telugu

 

మీలో ఒకడును క్రీస్తుయేసు దాసుడునైన ఎపఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు; మీరు సంపూర్ణులును, ప్రతి విషయములో దేవుని చిత్తమునుగూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చయతగలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెల్లప్పుడును మీకొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు.

 

క్రీస్తుయేసు దాసుడునైన

పౌలును చూడటానికి ఎఫాఫ్రా రోమాకు వచ్చినప్పుడు, రోమన్లు ​​అతనిని కూడా అరెస్టు చేశారు. అతను “క్రీస్తు దాసుడు.” “బానిస” అనే పదానికి దాసుడు అని అర్థం. అతను రోమ్ యొక్క బానిస కాదు, క్రీస్తు బానిస (రోమా .1:1; గల. 1:10; ఎఫె. 6:6) .రోమన్ సామ్రాజ్యంలో స్వతంత్రులకంటే కంటే ఎక్కువ మంది బానిసలు ఉన్నారు. ఒక బానిసకు హక్కులు లేవు. ఎపాఫ్రా క్రీస్తు కోసం తన హక్కులన్నింటినీ వదులుకున్నాడు. అతను పూర్తిగా తనను తాను క్రీస్తు వ్యక్తిత్వానికి అంకితం చేసుకున్నాడు. అతను క్రీస్తు కారణముతో నింపబడ్డాడు.

ఎపాఫ్రా క్రీస్తుకు బానిస. క్రీస్తు మొదట వచ్చాడు, అతని సంఘము కాదు. క్రీస్తు మొదట వచ్చాడు, అతని వర్గము కాదు. క్రీస్తు మొదట వచ్చాడు, అతని కుటుంబం కూడా కాదు. ఈ విషయాలు వాటి సరైన క్రమంలో వచ్చాయి.

మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు

కొలొస్సియన్ సంఘము అతని సమాజం (కొలొస్సయులు 1:7).

నియమము:

మనము నిస్సందేహంగా సేవ చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు.

అన్వయము:

మనలో చాలా మంది సౌలభ్యం ఉన్న క్రైస్తవులు. క్రైస్తవ్యము మనకు ఒక విలువనిస్తుంది, కానీ దాని కోసం మన జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి మనము సిద్ధంగా ఉన్నామా అనే ప్రశ్న ఉంది.

క్రీస్తు కోసం మన జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి మనము సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, క్రైస్తవ్యముకు అర్థం ఉంటుంది. క్రైస్తవ్యము నీతి, పౌర హక్కులు, రాజకీయ హక్కులు, మంచి గృహనిర్మాణం లేదా పారిశుధ్యం కంటే ఎక్కువ. ఈ విషయాలు మాత్రమే  క్రైస్తవ్యము కాదు; అవి క్రైస్తవ మతం యొక్క ఉప ఉత్పత్తులు. మనము ఉప ఉత్పత్తిని అసలు విషయంతో గందరగోళపరుస్తాము. మనము అనుకరణ నుండి అసలు విషయం చెప్పలేము.

క్రైస్తవ్యము  ఒక వ్యక్తితో ఒక ముఖ్యమైన సంబంధం.

Share