Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

ఎఫెసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము–

ఏడు నక్షత్రములు తన కుడిచేతపట్టుకొని యేడు దీపస్తంభములమధ్య సంచరించువాడు చెప్పు సంగతు లేవనగా 

ప్రకటన గ్రంధము మూడు అసమాన విభాగాలుగా విభజింపబడుతుంది(1:19). మొదటి అధ్యాయం “నీవు చూసిన సంగతులు.” ఇప్పుడు మనం “జరుగుచున్న విషయాలు” [రెండు మరియు మూడు అధ్యాయాలు] కి వచ్చాము. “దీని తరువాత జరిగబోవు విషయాలు” నాలుగు నుండి ఇరవై రెండు అధ్యాయాలు. ఈ అధ్యాయం సంఘములకు సందేశాలను ప్రారంభిస్తుంది. ఈ సందేశాలలో ఆధ్యాత్మికత పట్ల బలమైన ఉపదేశాలు ఉన్నాయి.     

ఆసియా మైనర్‌లో ఏడుకి పైగా సంఘములు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన సంఘములు మెగ్నీషియా, ట్రాల్స్ మరియు హిరాపోలిస్లలో ఉన్నాయి .  మురతీయోన్ కానన్ లో దీనిని గమనించండి (క్రీ. శ. 180): “యోహాను కూడా, అతను ఏడు సంఘములకు అపోకలిప్స్ లో రాశాడు అయినను, అన్నీ సంఘములతో మాట్లాడుతున్నాడు.” అతను నిర్దిష్ట సందేశాల కోసం ఏడు సంఘములను ఎంచుకున్నాడు . యేసు ప్రతి సంఘము యొక్క యోగ్యతలను మరియు వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపాడు. అప్పుడు అతను తదనుగుణంగా వారిని ప్రోత్సహిస్తాడు మరియు వారికి ఉపదేశిస్తాడు. ఈ సంఘముల యొక్క ఏడు లక్షణాలలో ప్రతి ఒక్కటి నేటి సంఘములలో కనిపిస్తుంది.             

ఎఫెసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము–

రాసే సమయంలో, ఎఫెసస్ ఆసియా మైనర్ యొక్క ప్రధాన వాణిజ్య మహానగరం. ఎఫెసుస్ ఓడరేవులో ఉంది. వాణిజ్యం, ప్రయాణం, సంస్కృతి, మతం మరియు వ్యాపారం కోసం ఎఫెసుస్ ఒక కేంద్రం. రోమా ప్రభుత్వ గవర్నర్ స్థానము అక్కడే ఉంది. జనాభా సుమారు 225,000.   

అక్కడ ఉన్న ప్రపంచంలోని గొప్ప అద్భుతాలలో ఒకటి , ఆర్టెమిస్ గొప్ప ఆలయం (Ac 19: 24,27-28, 34-35). ఆర్టెమిస్ ఆలయం 425 అడుగుల పొడవు 220 అడుగుల వెడల్పుతో 120 స్తంభాలతో [ప్రతి 60 అడుగుల ఎత్తు] ఉండేది. ఆర్టెమిస్ ఒక పొట్టి, నలుపు మరియు మనిషి-రొమ్ము చిత్రం. సామ్రాజ్య ఆరాధన [నాలుగు సామ్రాజ్య దేవాలయాలు] కు ఎఫెసుస్ ఒక కేంద్రం.    

క్రీస్తుశకం 53 ప్రాంతములో పౌలు ఎఫెసుకు వచ్చాడు (అపో.కా. 18-19, ప్రత్యేకముగా. 19: 8,10; 1 కొరిం 15:32; 16: 8). అతను ఏ ఇతర నగరాలకన్నా ఎక్కువ కాలం ఎఫెసులో ఉన్నాడు (అపో.కా 20:31). అతను అక్కడ తన పరిచర్యలో ఎంతగానో విజయవంతమయ్యాడు, అతని పరిచర్య నగరాన్ని తలక్రిందులుగా చేసింది (అపో.కా 19: 11-41). ఆర్టెమిస్ పుణ్యక్షేత్రాలను తయారుచేసే వ్యాపారాన్ని కోల్పోయినందున  కమసాలులు అల్లర్లను ప్రారంభించారు.       

యోహాను ఈ గ్రంధము రాసే సమయానికి ఎఫెసులోని సంఘమునకు నాలుగు దశాబ్దాల వయస్సు ఉంది. పౌలు అక్కడ సంఘమునూ స్థాపించిన పదిహేనేళ్ళ తరువాత ఎఫెసీయులకు పత్రిక రాశాడు . ఆసియా మైనర్ యొక్క ప్రధాన సంఘములు ఎఫెసులో ఉన్నాయి. ఎఫేసియన్ సంఘము ప్రభువు నుండి  సానుకూల మూల్యాంకనం అందుకుంటుంది. ఇది తప్పుడు బోధనలో ఉన్న సంఘము కాదు (2: 2). బదులుగా, వారు తప్పుడు బోధకులను బహిర్గితము చేశారు. నికోలాయితులను వారు వ్యతిరేకించినందుకు యేసు వారిని ప్రశంసించాడు .            

ఎఫెసు సంఘము విమర్శలు లేకుండా లేదు. వారి మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టినందుకు ప్రభువు వారిని తప్పుపట్టాడు (2: 5). వారు మొదట క్రీస్తు వద్దకు వచ్చినప్పుడు పరిస్తితిని గుర్తుంచుకోవాలని యేసు వారికి ఉపదేశించాడు. రెండవ తరం క్రైస్తవుల సమస్య ఇదే .      

ఎఫెసు సమకాలీకరించబడింది . ఇది ఆనాటి అనేక మతాలను మిళితము చేసింది. దీనికి ఉత్ప్రేరకం రాజకీయ పరిస్తితులు.    

యేసు ఎల్లప్పుడూ సంఘ కాపరి ద్వారా పనిచేస్తాడు. తన సమాజానికి వాక్యాన్ని బోధించాల్సిన బాధ్యత సంఘ కాపరి మీద ఉన్నందున  సంఘకాపరిని దేవుడు దాటవేయాడు.  

ఏడు నక్షత్రములు తన కుడిచేతపట్టుకొని 

ఈ వచనములో మరియు వీటి తరువాతి వాటిలో యేసు తనకు ఒక బిరుదు ఇచ్చుకుంటున్నాడు .  ఈ శీర్షిక రెండు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది, ఒకటి సంఘ కాపారులకు సంబంధించినది మరియు మరొకటి సంఘములకు సంబంధించినది. సంఘ కాపరులు యేసు యొక్క ప్రత్యేక శ్రద్ధలో ఉన్నారు. యేసు ఉనికి ఎల్లప్పుడూ సంఘముల మధ్యలో ఉంటుంది; అతను వారి స్థితిని యెరిగిఉండి మరియు గమనిస్తాడు.      

యేసు తన కుడి చేతిలో ఏడు నక్షత్రాలను [ఏడు సంఘములను] “పట్టుకున్నాడు”. “పట్టు” అనే పదానికి బలంగా, శక్తివంతంగా, విజయం సాధించడం అని అర్థం . సంఘము విషయానికి వస్తే, యేసు బలంగా ఉన్నాడు. అతను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు మరియు సంఘముపై సార్వభౌమత్వం కలిగి ఉన్నాడు. అతను సంఘము యొక్క సైన్యాధిపతి.      

యేడు దీపస్తంభములమధ్య సంచరించువాడు చెప్పు సంగతు లేవనగా

యేసు తన చర్చిలలో ఆనందం పొందుతాడు. తప్పు ఏమిటో ఆయనకు తెలుసు మరియు వారి ఉల్లంఘనలను సరిదిద్దుకోమని ఆయన వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు.  

నియమము: 

యేసు సంఘముపై పూర్తి నియంత్రణలో ఉన్నాడు. 

అన్వయము:

యేసు సంఘముల ప్రభువు అని మనకు గుర్తుచేస్తున్నాడు. అతని ఉనికి సంఘములలో ఉంది. అతని ఉనికి లేకుండా ఏ సంఘము లేదు.   

Share